Mediation

Bemiddeling, ook wel mediation genoemd, houdt in dat u samen met een van de advocaten op zoek gaat naar de oplossingen. De advocaat helpt u daarbij, onder andere door de gesprekken te leiden, u alle benodigde informatie te geven en er op toe te zien dat u allebei niets te kort komt. Het voordeel van bemiddeling is dat de zaak meestal sneller wordt geregeld, de kosten daardoor beperkter zullen zijn, en dat u op een andere manier met elkaar om kunt (blijven) gaan. U hoeft immers geen zaken “uit te vechten” voor de rechter. In principe komen alle soorten zaken voor bemiddeling in aanmerking. Meer informatie over arbeidsmediation.

Echtscheiding

In geval van bemiddeling bij echtscheiding worden de gevolgen van de echtscheiding geregeld volgens een methode waarbij er oog is voor de emotionele, zakelijke én juridische aspecten van een scheiding. U wordt grondig voorgelicht over uw eigen positie, uw rechten en uw plichten. De advocaat begeleidt u bij de onderhandelingen, maar is geen “scheidsrechter”; uiteindelijk bepaalt u samen wat voor u de beste afspraken zijn binnen de wettelijke mogelijkheden. Deze afspraken worden vastgelegd in een convenant (een overeenkomst). Daarna wordt de zaak via de rechtbank op papier afgewikkeld. De positie van kinderen neemt een belangrijke plaats in tijdens de bemiddelingsgesprekken. In de meeste gevallen zal de advocaat tevens een gesprek met de kinderen hebben. Dit gesprek vindt niet plaats om de kinderen uit te horen of ze te laten kiezen, maar om aan de kinderen duidelijk te maken dat ook zij belangrijk zijn en dat er naar hen wordt geluisterd. Uiteindelijk beslissen de ouders zelf welke regeling zij het meest in het belang van hun kinderen vinden.