Tarieven

Advover werkt volgens een geheel nieuw concept . U kunt namelijk kiezen voor de inzet van ‘para-legals’ (dit zijn juristen die het werk van de advocaat voor een deel uit handen nemen).

Door de inzet van para-legals kunt u zelfs meer dan 50% (!) van de advocaatkosten besparen.

Voor 5 uren aan werkzaamheden door een para-legal betaalt u € 300,00 (exclusief 5% kantoorkosten en omzetbelasting), ongeveer eenderde van de advocaatkosten voor dezelfde tijd. De advocaat zou namelijk € 875,00 exclusief 5% kantoorkosten en omzetbelasting in rekening brengen!

 

Een voorbeeld

Stel dat de advocaat gemiddeld 15 tot 20 uren met uw zaak bezig is. Op basis van het kantoorhonorarium (€ 175,00 per uur), zou dit betekenen dat er aan u een bedrag van € 2.625,00 € € 3.500,00 in rekening wordt gebracht, exclusief 5% kantoorkosten en omzetbelasting (€ 3.279,94 – € 4.373,25 inclusief 5% kantoorkosten en omzetbelasting).

 

Kiest u er voor om para-legals in te zetten, dan blijven de werkzaamheden van de advocaat beperkt tot het voeren van de inhoudelijke correspondentie, het afronden / beoordelen van de processtukken en het optreden in de procedure. Indien de advocaat in dat geval (bijvoorbeeld) 7 uren aan uw kwestie heeft besteed, dan zijn de kosten uitgaande van een tijdsbesteding van 15 tot 20 uren:

 

Advocaat          (7 x € 175,00 =)                                    € 1.225,00

Para-legals        (8 tot 12 uren x € 60,00 =)                     € 480,00 € € 720,00

 

De totale kosten van het gemiddeld aantal uren ter zake van een kwestie waarin een procedure namens u wordt gevoerd bedragen in dat geval tussen de € 1.705,00 en de € 1.945,00 exclusief 5% kantoorkosten en omzetbelasting (€ 2.130,40 en de € 2.430,28 in clusief 5% kantoorkosten en omzetbelasting).

 

De kosten in het voorbeeld worden met ruim 44% gereduceerd ten opzichte van het volledige honorarium van de advocaat!

 

Verder uitleg

 

Werkzaamheden in een dossier bestaan onder meer uit het voeren van een intakegesprek, het contact met cli€nten, het geven van adviezen, het voeren van correspondentie, het opstellen van processtukken, het optreden ter zitting, enzovoorts.

Volgens het concept van Advover kunt u er voor kiezen om een deel van de werkzaamheden – te beoordelen in overleg met de advocaat – laten verrichten door de para-legals. Te denken valt aan het voeren van het intakegesprek en het contact met de cli€nten. Ook kunnen de paralegals deels zorgdragen voor literatuur- en jurisprudentiestudie en adviseringen, alsmede het maken van een opzet van de processtukken.

De advocaat zelf zal de processtukken opstellen / afronden, zorgdragen voor de dossierstudie en het optreden ter zitting.

Verder gebeurd uiteraard alles onder toezicht en met uiteindelijke instemming van de advocaat. Deze blijft eindverantwoordelijk!