Werkwijze

Uw afspraak bij de jurist kan ertoe leiden dat u genoeg heeft aan een advies. De jurist zal u het advies direct verstrekken. Zo’n advies kost u € 13,50 of € 50,-; afhankelijk van uw recht op gesubsidieerde rechtshulp.

Rechtsbijstand van advies tot en met procedure

Rechten, plichten, procedures en instanties. Iedereen krijgt er wel eens mee te maken. Of u nu huurder bent, werknemer of consument. De kans dat u bij een juridisch geschil betrokken raakt is altijd aanwezig. En dat gebeurt meestal onverwacht. Op zo’n moment komen er allerlei vragen naar boven. Wat moet u doen als u wordt ontslagen? Als u het land uitgezet dreigt te worden? Als u wordt verdacht van diefstal? Als uw uitkering opeens wordt stopgezet? En wat als u te horen krijgt dat u niet in aanmerking komt voor huurtoeslag?

Voor advies en hulp

Een jurist werkzaam op het adviesbureau levert advies aan verschillende soorten klanten. Ondernemers kunnen er bijvoorbeeld terecht met vragen over bedrijfsvoering en samenwerking met andere partijen. Eenjuridischadvies.nl heeft alle kennis van de wet paraat, om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Wel geeft een juridisch adviesbureau slechts advies. Juristen staan u niet bij tijdens een rechtszaak. Daarvoor verwijzen ze je graag door naar een jurist. Om daadwerkelijke resultaten te kunnen behalen, bijvoorbeeld een soepele ontslagvoorziening, moet u dus bij een advocatenkantoor aankloppen.

Meer dan een advies nodig?

Als uw zaak zich niet leent voor afhandeling met een advies en verdergaande rechtsbijstand nodig is, zal de jurist u adviseren over hoe de zaak het best verder behandeld kan worden. Eerst zal geprobeerd worden een geschil zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Pas als dat niet lukt, zal de jurist in overleg met u een procedure starten. In spoedeisende zaken kan deze beslissing uiteraard ook eerder vallen.